Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har lagt ut informasjon om reglar for bruk av vasskuter, med lenkje som styrer slik køyring og informasjonssider på Miljøkommune.no og Miljødirektoratet si nettside.