Løyve 2016 - 2020
Leigekøyrar Område
Sogndal Røde Kors hjelpekorps Heile kommunen
Andreas Gjerde Heile kommunen
Kjell Arthur Tuftene Sogndalsdalen vestside
Øystein Hilleren Sogndalsdalen austside
Steffen Saur Sandvik Storehaug - Venes – Fimreite


Løyve er gjeve på vilkår av at leigekøyrarane sjølv syter for turvande samtykke til køyring frå grunneigarane.
Leigekøyrarane skal føre loggbok vedkommande leigekøyring som skal leggast fram for kommunen.

Løyve gjeld i perioden 01.01.2016 - 31.12.2020.