Rådmannen har eit særleg ansvar for å gje råd og fagleg grunnlag for det politiske arbeidet i kommunestyret, formannskapet, forvaltningsutvalet og i administrasjonsutvalet.

Rådmann
Ole Gunnar Krakhellen
​ - Kommunalsjefansvar for kommunalteknikk og plan og næring.
Epost: Ole.Gunnar.Krakhellen@sogndal.kommune.no
Telefon: 57 62 96 10
Mobil: 926 48 081

Kommunalsjef velferd
Jon Tvilde
 - ansvar for NAV, flyktningteneste og kulturfeltet.
Epost: Jon.Tvilde@sogndal.kommune.no
Mobil: 958 99 026

Kommunalsjef Helse og omsorg
Anita Foss Midlang
​ - ansvar for helse, rus og psykisk helse, heimetenester, heildøgnstenester og fysio, ergo og friskliv.
Epost: Anita.Foss.Midlang@sogndal.kommune.no
​Mobil: 900 16 278

Kommunalsjef Stab og støtte
Reidun Sørestrand Hågvar
​ - ansvar for stab- og støtteeiningane.
Epost: Reidun.Sorestrand.Hagvar@sogndal.kommune.no
Telefon: 57 62 98 35

Kommunalsjef Oppvekst
​Tone Bakke
​ - ansvar for barnehage, skule, norskopplæringa, helsestasjon- og jordmorteneste, Sogn barnevern, Sogn PPT og ungdomsavdeling.
Epost Tone.Bakke@sogndal.kommune.no
Mobil: 95 88 61 36