Eigar av ei matrikkeleining kan få utskrift av matrikkelbrev i kommunen der matrikkeleininga er registrert.

Utskrift av matrikkelbrev kostar kr 175,- for matrikkelbrev under 10 sider og kr 350,- for større brev.
Sjå matrikkellovas § 24 og matrikkelføresegn §§ 9 og 16