Økonomiplan vert rullert årleg og fungerar som handlingsprogram til kommuneplanen. Den er det viktigaste operative styringsdokumentet i kommunen, og inneheld alle styringssignal frå kommunestyret.

Økonomiplanen gir rammene for drifta og plan for investeringane. Den inneheld dei forventningane kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom konkrete resultatmål.

Økonomiplan 2019-22 og årsbudsjett 2019

Økonomiplan 2018-21 og årsbudsjett 2018

Økonomiplan 2017-20 og årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2016-19 og årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2015-18 og årsbudsjett 2015
 

Prishefte 2019

Prishefte 2018

Prishefte 2017