Kommunestyret

14.12.2017 kl. 13:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Kommunestyret den 14.12.2017
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 14.12.2017
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
51/2017 Kommunestyret 2017 - Opning, konstituering, orienteringar og drøftingar 14.12.2017 Vis
52/2017 Detlajreguleringsplan for Kløvhola Vis (6) Vis
53/2017 Detaljreguleringsplan for Fosshagen barnehage Arealplan - ID: 1420 - 2017010 Vis (16) Vis
54/2017 Spelemidlar 2018 - Rullering av handlingsprogram og forlengelse av planperiode for fysisk aktivitet Vis (3) Vis
55/2017 Politisk reglement - møtebok Vis
56/2017 Val av sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt 2019 Vis (2) Vis Vis (1)
57/2017 Busetting av flyktningar 2018 Vis (1) Vis
58/2017 Ny lokal vass- og avgift (VA) forskrift Vis (2) Vis Vis (1)
59/2017 Etablering av Sogn barnevernsvakt Vis (2) Vis
60/2017 Finans- og gjeldsreglement for Sogndal kommune Vis (1) Vis
61/2017 Møteplan 2018 - Politisk organ Vis
62/2017 Budsjettendringar 2017 og overføring av budsjett investering til 2018 Vis Vis (1)
63/2017 Økonomiplan 2018 - 2021 og budsjett 2018 Vis (3) Vis