Entreprenørskapsmessa for alle ungdomsskulane i regionen vert arrangert denne dagen og regionrådet deltok på arrangementet.

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Presentasjon:
Prosjektet ved Lærdal sjukehus

Vedlegg:

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 - planprogram
Nasjonal transportplan 2018-2029 - grunnlagsdokument
 

Entreprenørskapsmessa 2016 - brosjyre