Rådet fekk orientering om planane om samanslåing og digitalisering av domstolane i Sogn og Fjordane.

Fylkesdirektøren innleia drøftingane om regional planstrategi.

Møteinnkalling
Møteprotokoll

​Presentasjonar:
Samanslåing og digitalisering av domstolane
Sorenskrivar Terje Mowatt og Harald Hjermann og førstelagsmann Magni Elsheim
Regionale planstrategiar
Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff

Vedlegg:
Samferdsleplan - framlegg
Handlingsplan 2016 System for styrka læring - framlegg
Søknad - betre fangst av marin fisk i Sognefjorden
Bustadstrategiar - utfordringsnotat