Det har den siste tida kome inn fleire meldingar om frostskadar på frukttre etter kuldeperioden i vår. Dersom de registrerer slike skadar må de kontakta landbrukskontoret i kommunen så snart som råd. (Telefon 57 62 96 00)

Ved slike skadar kan det vera mogleg å søkja om avlingsskadeerstatning.

Du finn meir informasjon om ordninga på landbruksdirektoratet sine nettsider