• RV 5 – Stedje bru
 • RV 5 – Ølnes  
 • Fjærland kyrkje – Mundal
 • Skeide bru – Skarestad
 • FV 213 Flyplassvegen – Kolmilevegen
 • Kaupanger bustadfelt – Trekollvegen
 • Kloppavegen og Bordvegen Kaupanger industrifelt
 • Skogavegen
 • Dalaker
 • Haustaker
 • Ny Busshaldplass Stølen
 • Fotgjengarovergang ved Kjørnes barnehage

Dersom det er private som ynskjer å asfaltere samtidig kan den enkelte sjølv ta kontakt asfaltentreprenøren.

Kontaktperson asfalt i Sogndal:
Jo Morten Teigen
Telefon 91704169
Epost Jo.morten.teigen@ncc.no