Lenke til tabell: Svar på vassprøvar frå badevatn i Sogndal kommune

Lovverket kring prøvetaking av badevatn og verdiane som er godkjend er henta frå nettsida til Folkehelseinstituttet.
Ut frå denne sida er følgjande tabell henta:

Badevatn verdiar.jpg