Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: La-Bim AS
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Arkitektkontoret A38
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Bent Vikøren As
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
19/2633-1 Tenestebevis
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Nærings- og kulturavdelinga
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Guri Smith Aulie
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Britt Tone Himle
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Magni Haug Sims
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Britt Tone Himle
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Mona Uglum
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Mona Uglum
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
19/2350-6 CV
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Annike Weltzien
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Malene Blikken Haukøy
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Tuva Eithun
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Nina Uglum Vedvik
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Martine Orrestad Andersen
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Martine Orrestad Andersen
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Martine Orrestad Andersen
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Sara Kvam
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Indre Sogn Jordskifterett
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Indre Sogn Jordskifterett
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Indre Sogn Jordskifterett
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Sonja K. Bjørnevåg
Dato: 23.05.2019 - Avsendar: Andreas Gjerde
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: Ida Elise Ytre-Hauge, Vegard Aafedt Gurvin, Sigurd Olav Gurvin, Johanne Tonheim Holen, Asbjørn Loven, Andreas Gjerde, Beate Seielstad, Silje Flugheim Heggestad
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 23.05.2019 - Mottakar: *********************