Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Sogndal kommune
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Sogn Ridehall AS
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Per Inge Skeide
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Johansen,Kristine Klavenes
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Alf Reuss Kollsete
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Luster kommune
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Yngve Hallen
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Marit Hagevik
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: NG Meny Vest AS
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Joker Fjærland
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Nordplan AS
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Elin Synnøve Raae Stedje
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: *********************
19/1509-3 Politiattest
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Guro Skjerdal Bondevik
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: Sogneprodukt
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: ARKI arkitekter AS
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Norsk Butikkdrift AS
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Arkitektkontoret 4B
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Coop Nordvest Sa
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Gunnvard Offerdal
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Sogn avis
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: Porten.no
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.07.2019 - Mottakar: *********************