Epost: legekontoret@sogndal.nhn.no 
Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.

Sogndal legesenter har eiga heimeside. Her kan du bestille time og reseptar på faste medisinar og sende meldingar til fastlege gjennom ePortal.
 

Opningstid vinter (15. september - 14. mai)
8:30 - 15.30

Opningstid sommar (15. mai - 14. september)
8:30 - 14:45

Telefontid:
8:30 - 14:00

Opningstid laboratoriet:
8:30 - 14:00

Bestilling av legetime hjå dagvaktlege same dag:
 - ring 57 62 97 00 mellom kl. 08:30 og 10:00.

For vanleg timebestilling, reseptar osv:
 - ring 57 62 97 00 mellom kl 10:00 og kl 14:30.

Oversikt over fastlegar i Sogndal kommune