Kreftforeininga har gitt midlar til 97 kreftkoordinatorstillingar i heile landet og ynskjer med denne satsinga å betre kreftomsorgen for kreftramma der dei bur.

Kreftkoordinatoren

  • er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte
  • er ansvarleg for å samordne tilbod og tenester rundt kreftpasienten i kommunane
  • skal vere lett tilgjengeleg for pasientar og pårørande
  • skal bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunane.

Brosjyre kreftkoordinator

 Kontakt

Alle kreftpasientar som har eller har hatt kreft og deira pårørande kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator Birte Husum.
Telefon 99286229
Epost kreftkoordinator@sogndal.kommune.no

Kontortid

Kreftkoordinator har kontor på SHOS i fyrste etasje i lag med administrasjonen.
Kontordagar: måndag, tysdag, torsdag og fredag. Ta gjerne kontakt på førehand (Tlf 992 86 229)