Her kan du logga deg inn og finna fastlegen din, byta fastlege, samt melda deg inn eller ut av ordninga.

I oversikten til helsenorge.no vert det ikkje skilt mellom legar som er i arbeid og legar som er i permisjon.
Her er oversikt over faste legar og vikarar:

Fastlegar og vikarar i Sogndal
Lege Status Vikar Til dato
Jan Ove Tryti Fast    
Annelise Skeie Fast    
Åsmund Rygg Fast    
Brede Skorve Fast    
Andreas Englin Fast    
Marit Isaksen Permisjon Hanne Bain 01.06.2019
Andreas Franck Fast    
Theresa Franck Fast    
Kari Holen Loftesnes Permisjon Anita Rud 28.02.2019
Sharline Riiser Fast