Søndagssamling

Søndagssamling,tale Kurt Arild Ohma
Søndagskule for dei minste.
Enkel servering etter møtet.
Alle velkomne.

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: sndag 15. september 16:00
Kultur