Bibelseminar

Bibelseminar ved forlagssjef
Hans Johan Sagrusten
Kaffe,te og rundstykker vert servert

Arrangør: Bedehuset/sokner√•det
: Bedehuset Betel
Tid: onsdag 4. september 18:00
Kultur