Søndagssamling

Søndagssamling,tale Annlaug Åm Risa
Søndagsskule for dei minste
Enkel servering etter møtet
Alle velkomne

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: sndag 1. september 16:00
Kultur