Søndagssamling

Søndagssamling, tale Magni Åm Risa
Søndagskule for dei minste.
Enkel servering etter møtet.
Alle velkomne.

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: sndag 18. august 16:00
Kultur