Valkampmøte

Pensjonistlaga i Nye Sogndal kommune inviterer 1. kandidatane på vallistene til debatt
saman med Pensjonistforbudnet sin representant, Trond Nedrebø.
Møteleiar; Knut Henning Grepstad
Servering av kaffe
Vel møtt og ta med deg alle spørsmåla du har i forhold ang eldrepolitikk mm.

Arrangør: PENSJONISTLAGA I NYE SOGNDAL KOMMUNE
: Leikanger Fjordhotel
Tid: torsdag 22. august 18:00
Val