Onsdagstur

Parkering Kollsete. Slakk veg/sti med kneik.

Arrangør: SOGNDAL KOMMUNE
: Kollsetestølen
Tid: onsdag 11. september 18:15
https://www.sogndal.kommune.no/offentlig-m...