Bingo

Bingo, annakvar fredag er det allsang før bingoen i oddetalsveker

Tid: torsdag 1. januar